Tres inscripciones latinas inéditas procedentes de la basílica tardorromana de Ceuta

TitreTres inscripciones latinas inéditas procedentes de la basílica tardorromana de Ceuta
Type de publicationBook Chapter
Nouvelles publications1996
AuteursJavier del Hoyo Calleja DBC
URLhttp://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/casa_0076-230x_1996_num_32_1_2758