Tres inscripciones latinas inéditas procedentes de la basílica tardorromana de Ceuta

TitleTres inscripciones latinas inéditas procedentes de la basílica tardorromana de Ceuta
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1996
AuthorsJavier del Hoyo Calleja DBC
URLhttp://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/casa_0076-230x_1996_num_32_1_2758